Výhody biorezonančnej analýzy

VÝHODY BIOREZONANČNEJ ANALÝZY

  • je rýchla 1,5 hodiny /na vyšetrenia takéhoto rozsahu by ste inak potrebovali minimálne 2 mesiace
  • je bezbolestné a navyše nepoužíva invazívne metódy
  • vyšetrenie odhalí aj skryté zdravotné problémy
  • analýza je včasná, spoľahlivá a bezpečná
  • je vhodná pre deti od útleho veku až po seniorov
  • odhalenie skrytých príčin chorôb a videnie v súvislostiach a komplexnosti celého organizmu
  • má preventívny charakter a ukáže smer ďalších vyšetrení a odporúčaní
  • na základe výsledkov poukáže na problémy vo vašom zdravotnom stave a to i v ranných štádiách
  • poukazuje na prognózu ochorenia – možnosti vzniku budúceho ochorenia
  • odpadajú viaceré zdĺhavé vyšetrenia, ktoré klienta môžu traumatizovať fyzicky i psychicky