Prístroje

Prístroje - BICOM, DIACOM, RPZ14, Plason, Hydro 4 Med

BICOM

Je prístroj najnovšej generácie vyvíjaný a vyrábaný nemeckou spoločnosťou REGUMED a Inštitútu regulatívnej medicíny.Tvorcom prístroja je fyzik Hans Brugemann / www.regumed.de. Biorezonančné prístroje Bicom sú vyvíjané viac ako 35 rokov. Využívajú ho lekári a terapeuti po celom svete už 25 rokov. V rámci komplementárnej medicíny je biorezonančná metóda s prístrojom Bicom uznávaná ako efektívna a uznávaná metóda. Bicom Optima patrí medzi špičku v biorezonančnej diagnostike a liečbe. Dôležité teoretické základy biorezonančného pôsobenia prístroja sa potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov kvantovej fyziky a biofyziky. BICOM je certifikované zdravotnícke zariadenie pre celú EU.

PA280050
PA280032x

AKO TO PREBIEHA

Prístroj BICOM OPTIMA vytvorí okruh KLIENT – PRÍSTROJ – KLIENT, ktorej výsledkom je fyzikálna eliminácia poruchového signálu. Počas biorezonančnej terapie sa meria elektromagnetické vlnenie, ktorého zvýšenie alebo zníženie súvisí s poruchou činnosti príslušných orgánov v ľudskom organizme. Vtedy dochádza k narušeniu autoregulačného systému a tým k vzniku únavy, zníženiu imunity a ochoreniam. Vďaka špičkovým počítačovým programom vie odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie, upraviť ich ako harmonické a posilňujúce vrátiť späť do organizmu. Jednoducho povedané, vlastné vlnenie tela sníma a privádza „káblom“ do prístroja, tam prejde riadeným filtrom cez počítač, v ktorom sa oddelí harmonické vlnenie od patologického. Po úprave sa vracia druhým „káblom“ upravené vlnenie do pacientovho tela. Dochádza tak k harmonizácii celého tela, k zásadnej úprave regulačného systému a nastáva zlepšenie stavu pacienta často aj tam, kde dovtedajšie liečenie nebolo úspešné. Táto jemná počítačom riadená oscilačná terapia je bezbolestná a nemá vedľajšie účinky. Pomáha naštartovať samoregeneračné procesy.

Čo BICOP ponúka: 

Terapeutické využitie biorezonancie:

– eliminácia všetkých druhov alergií a potravinových intolerancií

– exémy, dermatitídy, akne a iné kožné   problémy

– chronické ochorenia dýchacích ciest / astma, bronchitída, vytrvalý kašeľ, sinusitída

– akútne a chronické problémy tráviacej sústavy /tenkého a hrubého čreva , žalúdka, pankreasu, pečene ,dvanástnika

– reumatické ťažkosti , bolesti neurologického charakteru a pohybového aparátu,

– urýchlené hojenie rán, preležanín, poúrazových stavov

– migrény a iné druhy bolesti

– problémy s ďasnami a ústnou dutinou

– odstránenie vírusov, baktérii, plesní a iných parazitov z tela, eliminácia záťaží po očkovaní

– chronické mykózy a kandidózy , borelióza, chlamýdie

– pri strese , pri emočnej záťaži

– oslabená imunita a autoimunitné ochorenia

– odvykanie od fajčenia, alkoholu, chuti na sladké, návykových liekov a látok

– hormonálne disbalancie, gynekologické problémy, memopauza, zápaly močového mechúra

– podporná terapia pri hypertenzii a cievnych problémoch

PRÍKLADY POČTU SEDENÍ U JEDNOTLIVÝCH PROBLÉMOV

Biuorezonančná terapia – počet sedení

Alergie – 8, Migrény – 7, Trávenie – 7, Imunita – 5, Sinusitída-  5, Kašeľ – 5, Chrípka – 3, Detox –  8, Antinikotín – 2, Alkohol – 3. 

PA280010x

DIACOM

je unikátny diagnostický systém, ktorý umožňuje sledovať telesný stav prostredníctvom zmien vlnových charakteristík telesných tkanív. Systémy nelineárnej analýzy (Non – linear analysis systems skr. NLS) sú najvyspelejšími informačnými technológiami a možno ich považovať za najpozoruhodnejšie úspechy modernej prírodnej vedy.

Tento diagnostický prístroj je založený na biolokalizácií a umožňuje:

1. Diagnostikovať funkčný stav prakticky všetkých fyziologických systémov organizmu v maximálne krátkom čase, nie dlhšom ako 2 hodiny.

2. Zisťovať ochorenia ešte v predklinickom štádiu.

3. Zvoliť individuálny program liečby a prevencie ochorení.

4. Poskytovať pomoc pri likvidácii patogénov.

Jedná sa o nízkofrekvenčný prístroj, ktorý využíva princíp biorezonancie v praxi a funguje na princípe elektromagnetických vibrácií veľmi nízkej frekvencie, ktoré dokážu prijímať a odovzdávať informácie v ľudskom mozgu, obchádzajúc bežné zmysly. Klient je spojený s počítačom cez sluchový aparát, obraz na monitore sa mení, ako by sme listovali atlasom ľudského tela. Systém pracuje na základe virtuálneho skenovania organizmu a je postavený na spektrálnej analýze určitých magnetických polí mozgu. Princíp práce a vyhodnocovania stojí na aplikácii kvantovej fyziky do praxe. Na vývoji prístroja, ktorý trval niekoľko rokov ,pracovalo mnoho významných vedcov a systém je naďalej zdokonaľovaný. Boli použité princípy nelineárnej spektrálnej analýzy iniciované Nikola Teslom, geniálnou osobnosťou v oblasti elektroniky. Tvorcom NLS diagnostickej metódy je S.P. Nesterov, ktorý v roku 1988 vynašiel prahové snímacie čidlo / trigger senzor / a založil tak hlavnú myšlienku systému.

Hlavná funkcia tohto programu je expresná analýza stavu všetkých fyziologických systémov ľudského organizmu napríklad: srdcovo-cievneho, dýchacieho, zažívacieho, reprodukčného, kostno-svalového, endokrinného…

Je vhodný na komplexnú analýzu zdravotného stavu organizmu , umožňuje vyhodnotenie stavu bio-energie každého orgánu individuálne, identifikuje poškodenia funkcií organizmu a ich potenciálnych pôvodcov . Je rýchlou odpoveďou, ak máte subjektívne ťažkosti a vyšetrenia u lekárov nevykazujú patologické hodnoty . V žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, práve naopak, umožňuje určiť, kde môže byť skrytý problém človeka a na čo sa cielene v medicínskej diagnostike zamerať.

Výhodou tohoto merania je jeho neinvazívnosť, meranie bez akýchkoľvek vedľajších účinkov, bezbolestnosť, úspora času. Prístroj v priebehu vyšetrenia nevysiela do tela žiadne žiarenie, naopak pomocou senzorov v slúchadlách sníma stav určitých magnetických polí mozgu, odrážajúcich stavy a zmeny jednotlivých orgánov. Prístroj dokáže odhaliť aj počiatočné štádiá patologických procesov, kým sa ešte neprejavia na klinickej úrovni, čo je obrovskou devízou.

Stačí si pohodlne sadnúť a nasadiť si hlavové slúchadlá s magnetickými induktormi. Tie snímajú informácie z nízkych magnetických polí mozgového centra. Tieto informácie / signály /, sú potom zosilnené a pomocou softvéru prenesené do počítača na obrazovku.

Princípom je , že každý orgán, každá bunka má svoje charakteristické oscilácie, ktoré sú uložené v pamäti počítača a môžu byť zobrazené v podobe grafu. Každý patologický proces má svoj graf. Softvér obsahuje veľké množstvo grafov patologických procesov, zachytených vo všetkých postupných štádiách, do úvahy je braný vek, pohlavie a rôzne variácie procesov. Po prečítaní frekvenčnej charakteristiky biologického objektu systém porovná stupeň spektrálnej podobnosti so zdravým alebo patologicky zmeneným tkanivom, aby zistil najbližší patologický proces, alebo trend k jeho vzniku.

Plazmový generátor RPZ 14

V našom centre používame prístroj na fyzickú likvidáciu parazitov, baktérií, vírusov a plesní prístrojom Plazmový generátor RPZ 14.

Je to jedinečný prístroj vyvinutý v Čechách na základe výskumov biológa R. Rife, ktorý v dvadsiatych rokoch minulého storočia pozoroval, že pôsobenie určitou frekvenciou nízkofrekvenčného elektrického prúdu na daný typ patogénnu /baktérie, vírusy, plesne/, jeho membrána praská, v dôsledku čoho takýto mikroorganizmus hynie. Nakoľko zdravá ľudská bunka má bunkovú membránu mnohonásobne odolnejšiu, nehrozí jej poškodenie.

Každý typ patogénnu reaguje na inú frekvenciu, čo bolo celoživotným výskumom Dr. H. Clarkovej v Kanade. Vďaka nej vznikol celý zoznam frekvencii, vhodných na fyzikálnu formu likvidácie rôznych typov patogénov. Naše pracovisko disponuje takýmto prístrojom.

PA280063
PRINCÍP PÔSOBENIA 

Jednotlivé druhy mikroorganizmov parazitných v ľudskom tele, je možné ničiť zvýšením ich vlastnej frekvencie, kedy po určitej dobe dochádza k prasknutiu membrány baktérií alebo k porušeniu povrchu vírov.

Týmto spôsobom je možné ničiť pôvodcov prakticky každého ochorenia v ľudskom tele bez akejkoľvek vedľajšej zdravotnej ujmy.

Princíp pôsobenia frekvenčných generátorov na živé organizmy opísal a praktizoval ako prvý srbský génius Nikola Tesla. V životopise Nikolu Teslu je uvedené: Nervózny a neustále vyčerpaný Tesla začal experimentovať s liečivými vlastnosťami svojich oscilátorov a čoskoro začali presakovať správy o pozoruhodných účinkoch týchto prístrojov. Tieto vysokofrekvenčné “posilňovače vitality” vyžarovali univerzálne liečivé prvky, ktoré – keď sa správne aplikovali – pomáhali telu “striasť všetky choroby” vyhlásil MUDr. F. Finch Strong. “K výsledným účinkom patrí zvýšenie sily, apetítu a váhy, navodenie prirodzeného spánku a odstránenie škodlivín z tela. Tesla veril, že elektrina je najlepším liekom.

 “Moje vysoké frekvencie,” hovorieval Tesla “majú antibakteriálne a silne liečebné účinky”. Každý deň sa vo svojej laboratóriu vyzliekol, stúpol si na svoje prístroje a zapol prívod el. prúdu. Elektrina sa stala novým všeliekom. Napriek tomu Tesla tento pre seba okrajový výskum opúšťa a na jeho miesto nastupuje nový génius, ktorý doviedol liečenie chorôb pomocou elektriny k dokonalosti. Tým človekom bol Dr Royal Raymond Rife.

Viac o metóde a prístroji sa dozviete na stránke www.zapper.sk

Plason

Medicínsky prístroj PLASON je zariadenie, ktoré vyrába exogénny oxid dusnatý (N=O).  NO je molekula mnohých tvárí, môže vystupovať ako signálna molekula, či ničiteľ baktérii a vírusov.

Princípom tejto biorezonančnej terapie je prostredníctvom prúdu vzdušnej plazmy pôsobiť na ľudské tkanivo. Ide o účinnú liečbu preležanín, zranení a zápalových procesov vrátane reumatickej artritídy, na liečbu pooperačných rán, rán spôsobených cukrovkou, na hnisavé rany,  na liečbu ekzémov, akné, psoriázy, plochého lišaju.

Významné úspechy sa dosahujú pri liečení popálenín,  otvárania švov po operácii,  rán po chemoterapii, či rádioterapii a aj  na liečbu zápalov podbrušnice.

NO terapia sa stala prelomovou po udelené Nobelovej ceny za medicínu v roku 1998. Viac na: www.onkocet.eu/sk

PA280033x
plason_device
Plazon A

Hydro 4 Med

Prístroj je švajčiarskeho pôvodu a úspešne je používaný vo väčšine rehabilitačných a traumatologických zariadeniach vo Švajčiarsku už viac ako 15 rokov.

Patentovaná metóda spočíva v tom, že v špeciálnej polarizačnej komore sa kombinuje elektromagnetické vlnenie s gélom, ktorý obsahuje účinné látky , ktoré sa aplikujú sa na postihnuté miesta.

Cieľom je dopraviť účinné látky do tkanivových buniek a tým zaviesť účinnú látku ku zdroju bolesti či priestoru terapie a dostať ho na postihnuté miesto čo  najrýchlejšie.

Výhody:

  • Výrazný pokles nepriaznivých účinkov po požití liekov
  • Istota, že účinná látka dosiahne postihnuté miesto
  • Dlhšia doba farmakologického účinku
  • Pozoruhodná rýchlosť účinku
  • Vyššia lokálna koncentrácia lieku
  • Nižšie množstvo lieku
  • Optimalizácia efektívnosti nákladov terapeutickému účinku