GEOPATOGÉNNE ZÓNY, RIEŠENIE

Čo je to: 

Geopatogénne zóny sú výsledkom porúch elektromagnetického vlnenia, ktoré vzniká vďaka rôznym zlomom v zemskej kôre. Pôsobením zemetrasení a činnosti sopiek sa v zemi vytvárajú anomálie, či už ako pukliny v zemi, alebo zmeny merateľné prístrojmi, ktoré napohľad nemusí byť vidno. Každé takéto narušenie má svoje energetické vyžarovanie a to pôsobí na nás všetkých. Niektorí z nás sú citlivejší, vnímajú toto vyžarovanie ako niečo nepríjemné, iní sa zase nedokážu uvoľniť, oddýchnuť si v takomto priestore či zaspať, no sú aj ľudia, ktorým práve toto vyhovuje.

e-news-28-5-720-480-ffffff-ffffffOd čoho je závislá intenzita geopatogénnej zóny? Veľmi dôležitá je hĺbka z ktorej daná anomália vychádza a zloženie horniny, ktoré ovplyvňuje pôsobenie na daný organizmus. Intenzita je závislá i na čase. Maximum dosahuje v neskorých nočných hodinách. Taktiež je závislá na mesačnej fáze a poveternostných podmienkach pri búrkovom počasí. Intenzita sa zväčšuje aj vzdialenosťou od zemského povrchu. To hlavne platí pre poschodové a viac podlažné domy.
Môžeme ich rozdeliť do štyroch základných skupín.
1) Geologické anomálie – tektonické zlomy, poklesy a dotyky hornín, rádioaktívne oblasti. Tieto anomálie sa nachádzajú na celom povrchu zeme, vo väčších, alebo menších intenzitách.
2) Podzemné vodné toky, ale aj miesta v blízkosti vodných tokov, mokrín.
3) Ďalšími druhmi sú rôzne inžinierske siete, elektrické, plynové, rozvody, kanalizácie a iné.
4) Existujú i ďalšie typy dráždivých zón ako sú tzv. Hartmannove a Curryho pásy. Tie vznikajú narušením homogenity geomagnetického pola zeme. Ich pôvod je kozmický. Tieto zóny už nie sú tak dôležité pre ľudské zdravie.

Aký vplyv majú geopatogénne zóny na človeka?

Rozhodujúca je zdravotná odolnosť organizmu a imunita. Je treba zohľadniť intenzitu geopatogénnej zóny a dĺžku pobytu v nej. Najviac ohrozený sú ľudia, ktorí sa v daných zónach dlhšie zdržiavajú, najmä tí, ktorí v nich priamo spia. Dá sa konštatovať, že po 2-5 rokoch pobytu v danej zóne vznikajú ľahké zdravotné problémy. Do 10 rokov sú vážnejšie, ktoré neskôr vyúsťujú do reálnych ochorení a patologických zmien, u ktorých už imunitný systém nedokáže dostatočne odolávať.

Spomeniem niektoré z príznakov pri pôsobení geopatogénnych zón.

– u osôb s pobytom nad geopatogénnou zónou vzniká pocit malátnosti, únavy, pocit chladu

– rušivý vplyv na nervový systém, budenie zo spánku, bolesti hlavy, oslabenie pamäti

– nastávajú komplikácie v pooperačných stavoch, oslabuje sa imunitný systém, zmena sedimentácie krvi

– poruchy srdečného rytmu

– u žien vzniká zápal vaječníkov a lymfatických uzlín

– pobytom nad zónou vzniká neplodnosť, samovoľné potraty, ženy vystavené počas tehotenstva v zóne vzniká riziko poškodenia plodu

– veľmi nebezpečné sú pre malé deti, pre ktoré je dôležitý ich samotný vývin, čo sa môže prejaviť napr. oslabenou imunitou

– nezanedbateľné sú i onkologické a nádorové ochorenia, nad krížením geopatogénnych zón

– vplyvom geopatogénnej zóny dochádza k zhoršeniu ochorenia a spomaľuje sa uzdravovací proces

Riešenie:

Jedným z najúčinnejších odrušovačov sú výrobky firmy Somavedic Technologies s.r.o., ktoré sú u nás v predaji.

SOMAVEDIC  je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiaduci vplyv geopatogénnych, psychosomatických zón, vodných krížov, Curryho aj Hartmannových pásov, vrátane elektrosmogu. Odstraňuje aj ďalšie vplyvy, ktoré negatívne pôsobia na bunkovú štruktúru fyzického tela.

Sú to záťaže, ktoré pôsobia na organizmus systematicky a dlhodobo a len málokto si ich deštruktívne následky na organizmus uvedomuje.

Paleta všetkých možných následkov je veľmi široká. Okrem energetického vyčerpania, môžu geopatogénne zóny stáť za vznikom a pretrvávaní onkologických ochorení.

Somatex slúži k celkovej dokonalej harmonizácii tela a mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metbolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho aj firemného prostredia.

Somatex je zostrojený na princípe riadeného  uvoľnenia energie minerálov –jedná sa predovšetkým o polodrahokamy, alebo drahokamy v presnom vzájomnom rozostavení, ktoré tvoria jeho jadro. Certifikát a odborný posudok nájdete na webe www.geopatogennizony.com

SOMAVEDIC Lumen  (cena 200,- Euro)

odstraňuje nežiaduce vplyvy všetkých druhov geopatogénnych zón, vodných krížov, Curyho a Hartmannových pásov, čím podporuje spustenie regeneračných procesov v tele človeka i zvierat v jeho okolí. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok.

SOMAVEDIC Quantum  – biely  (cena: 290 Eur)

Umiestňuje sa v priestoroch kde sa denne pohybuje väčšie množstvo ľudí a eliminuje ich energie. Je vhodný do Biorezonančných stredísk, ordinácií, masážnych a kozmetických salónov, obchodov a firiem, kde prístroj zaznamenal veľmi pozitívne referencie. tento model sa odporúča aj pre tých, ktorí často prespávajú v hoteloch, kde sa nachádzajú všetky druhy zón.

SOMAVEDIC Harmonie (cena: 290 Eur)

Má doplnené frekvencie na likvidáciu parazitov, vírusov, baktérií a plesní. Vzhľadom k nechemickej ceste, dochádza k ich likvidácii v priebehu jedného až troch mesiacov.

SOMAVEDIC Atlantic (cena: 290 Eur)

Upravuje štruktúru, vlastnosti, pamäť a energetický potencia vody, podľa výskumov dr. Masara Emota.

SOMAVEDIC Medic  (cena: 490 Eur)

Tento model vychádza z funkcií a je kombináciou Somavevic Quantum a Harmonie. Medic je vodný pre nemocnice, kliniky, ordinácie, biorezonančné strediská, masážne a kozmetické salóny.