Terapeut

Mgr.Renata Petrášová

Mgr.Renata Petrášová

Terapeut alternatívnej medicíny biofyzikálnymi metódami a psychoterapeutický poradca

Vyštudovala Vysokú školu matematicko-fyzikálnu odbor Biofyzika a Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce odbor Psychoterapia. Absolvovala 4-ročný psychoterapeutický výcvik v Systemickej psychoterapii v Prahe, ročný výcvik Ericsonovej hypnózy, kurz psychosomatiky, certifikované vzdelávania v biofyzikálnych metódach diagnostiky a terapie vo Švajčiarsku a Čechách, vzdelávanie v naturálnej medicíne, bioterapii a Feng-Suej. Od roku 2008 sa aktívne venuje biofyzikálnej diagnostike a terapii pomocou biorezonančných metód a prístrojov využívajúcich princípy tradičnej východnej medicíny a najmodernejšieho výskumu i aplikácie v oblasti biorezonancie. Systematicky prehlbuje poznatky v energo-informačnej oblasti pod odborným vedením zástupcov z Inštitútu regulatívnej medicíny v Nemecku